قوانین، اصول و مراحل بازسازی ساختمان

اصول و قوانین مهم در بازسازی ساختمان

بازسازی یا نوسازی ساختمان به معنای ایجاد تغییری اساسی در آن است که مستلزم هزینه ای معقول است. در بازسازی شما ظاهر ساختمان خود را بهبود می بخشید و ایمن تر می کنید. در بازسازی شما مکان های شکسته و آسیب دیده را ترمیم می کنید و ظاهری خوب و جذاب در ساختمان و ملک خود به وجود می آورید. برای بازسازی یا نوسازی ساختمان لازم است به شش اصل آن توجه داشته باشيم.

1.jpg

  • نحوه استقرار ساختمان

با توجه به این اصل زاویه قرارگيری ساختمان و نحوه چيدمان ساختمانها مختلف است، با توجه به نحوه قرارگیری و ارتفاع و جهت ساختمان کار بازسازی را انجام دهید.

9 (1).jpg

  • استفاده از فضای سبز و درخت

استفاده از درخت در اطراف ساختمان باید به گونه ای باشد که در مناطق گرم ایجاد سایه بر روی ساختمان کرده و در مناطق سرد ضمن عدم جلوگيری از تابش آفتاب بر ساختمان از وزش باد به طرف ساختمان جلوگيری نماید.

اندازه درب و پنجره.jpeg

  • موقعیت و اندازه بازشوها

بازشوهای پنچره در نمای ساختمان باید به روش مناسبی توزیع گردد. ميزان سطح پنجره ها در جبهه های شرق و جنوب و غرب 15% سطح زیربنای اتاق و در صورتی که از پنجره های دو جداره استفاده گردد، ميزان سطح پنجره ميتواند تا 30% سطح اتاق افزایش یابد.
در مناطق سرد ميزان سطح پنجره جبهه شمالی ساختمان به منظور استفاده از نور طبيعی 5% زیربنای اتاق پيشنهاد و در مناطق گرم این ميزان مي تواند تا ميزان پنجره در جبهه های دیگر افزایش یابد.

چیدمان فضای داخلی در بازسازی.jpg 1.jpg

  • نحوه طراحی و چیدمان داخلی فضایی

قرارگيری نشيمن یا فضای اصلی در مناطق سرد در جبهه جنوبی و در مناطق گرم در جبهه شمالی مي تواند ميزان آسایش را افزایش دهد. طراحی معماری ساختمان باید به گونه ای صورت گيرد که کمترین تبادل حرارت را داشته و سپس به منظور ایجاد وضعيت بهتر، ملاحظات طراحی غيرفعال مورد توجه قرار گيرد.
همانطوری که پالن فشرده بدون پيش آمدگی و پس رفتگی ميزان اتلاف حرارت را کاهش مي دهد، پالن غير فشرده این امکان را ایجاد مي نمایند که از جذب تابش خورشيد بيشتر استفاده گردد. در مناطق گرم پالنهای فشرده ارجح بوده و در مناطق سرد پالنهای غيرفشرده به شرط استفاده از عایقهای حرارت برای جلوگيری از اتلاف حرارت به گونه ای طراحی می گردد که قابليت جذب گرمای تابش خورشيد را نيز داشته باشد.

سیستم گرمایش و سرمایش.jpg

  • تنظیم سیستم گرمایش و سرمایش

سيستم گرمایش و سرمایش به گونه ای باید طراحی شود که مکمل طراحی داخلی باشد. سيستم های تأسيساتی که قابليت تطبيق فوری با شرایط جذب سرمایش و گرمایش طبيعی را دارند، مانند رادیاتورها و فنکویل های مجهز به شيرهای ترموستات، این امکان را فراهم می سازند.
سيستمهای ذخيره ای سرعت عمل لازم را به منظور تغيير وضعيت و تطبيق با شرایط گرمایش و سرمایش طبيعی را ندارند . یک واحد مسکونی با طراحی غيرفعال مناسب که قادر است از انرژیهای گرمایش و سرمایش موجود در طبيعت بهره گيرد نه تنها موجب صرفه جویی در انرژی می گردد، بلکه با فراهم آوردن امکانات گرمایش یا سرمایش و نور مناسب محيطی دلپذیر و در نتيجه آسایش کافی را در منزل شما فراهم می کند.

معماری غیرفعال 2.png

  • استفاده از طراحی معماری غیرفعال(passive)

با استفاده از سيستم طراحی معماری غيرفعال (passive) ساختمان، مي توان انرژی خورشيدی و باد را برای گرمایش و سرمایش به گونه ای جذب و ذخيره نمود که نيازی به امکانات برقی و یا مکانيکی نباشد. اصلاح نورپردازی در داخل ساختمان و اجتناب از گرمایش بيش از حد نيز به عنوان طراحی معماری غيرفعال محسوب مي گردد.
طراحی معماری غيرفعال به عنوان یکی از عوامل در استراتژی بهينه سازی مصرف انرژی و بازسازی ساختمان در نظر گرفته می شود .طراحی معماری غيرفعال با توجه به ميزان تابش خورشيد و باد مي تواند تا حدود قابل توجهی از گرمایش و سرمایش ساختمان را تأمين نماید، ضمن اینکه هزینه بيشتری را در ساخت ساختمان در بر نخواهد داشت.
اغلب مردم ساختمانهایی که به روش طراحی معماری غير فعال طراحی و ساخته شده اند را به دليل آسایش و امنيت، به لحاظ آلودگی، ترجيح می دهند. نکته حائز اهميت توجه ویژه به این نوع از سيستم در معماری اصيل ایرانی است.
اگر به دنبال طرح خاص، شیک و مدرن در بازسازی ساختمان خود هستید، می توانید با مشاورین ما در جابرینا تماس حاصل نمایید.

منبع: www.surveyor-services.co.uk/refurbishment-or-renovation
 

موضوعات مشابه