فاکتورهای مؤثر در تعیین قیمت نمای کامپوزیت

امروزه نمای کامپوزیت یکی از بهترین، نماهای ساختمانی است که در کشورهای توسعه یافته به کار می رود. قیمت نمای کامپوزیت به آیتم های مختلفی بستگی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: نوع ورق ، نوع طرح نما، روش نصب ، مقدار قوطی مصرفی در نمای ساختمان ، مقدار حجم و پروژه محل بستگی دارد. با این وصف تعیین قیمت نمای کامپوزیت بدون در نظر گرفتن موارد فوق امکان پذیر نمی باشد.

هزینه های نمای کامپوزیت به شرح زیر می باشد:

1 – هزینه ورق کامپوزیت


برای اجرای کار به ورق کامپوزیت نیاز دارید. قیمت ورق کامپوزیت از متری 90 هزار تومان در بازار موجود می باشد. ورق های ضد حریق کامپوزیت با کیفیت بالا در بازار متری 300 هزار تومان می باشد.

2 – هزینه قوطی نمای کامپوزیت


برای زیرسازی نمای کامپوزیت نیاز به قوطی نما دارید. قوطی های فلزی بستگی به نوع ، طرح و کیفیت آنها از متری 15 هزار تومان تا متری 50 هزار تومان در بازار موجود است.

3 – هزینه اجرت نصب ورق کامپوزیت


برای نصب کامپوزیت اجرت ها نیز با توجه به روش نصب و کیفیت کار و نوع طرح مختلف می باشد ولی از حدود متری 30 هزار تومان شروع و تا متری 80 هزار تومان متفاوت می باشد.

4 – هزینه های اجرایی نمای کامپوزیت


به جز موارد فوق برای اجرای نمای کامپوزیت نیاز به طراحی نمای ساختمان ، هزینه های پرت ورق و قوطی، هزینه های مصالح ریز می باشد، این موارد با در نظر گرفتن سود متعارف برای شرکت مجری محاسبه می شود. به طور کلی اجرای نمای کامپوزیت مناسب و نسبتا با کیفیت حدودا هر متر مربعی 220 تا 250 هزار تومان می باشد.
برای انتخاب مناسب ترین ورق کامپوزیت برای پروژه شما که هم از نظر قیمتی بهینه باشد و هم از نظر کیفیت جوابگوی ساختمان شما باشد می توانید با کارشناسان ما در جابرینا تماس بگیرید.

لیست قیمت ورق کامپوزیت

ردیف نام ورق کامپوزیتکشورتولیدکنندهقیمت (ریال)ضخامت لایه آلومینیومی1 ورق کامپوزیت آلکواستونایران 0/32 ورق کامپوزیت آلکواستونایران 0/53 ورق کامپوزیت آلکواستون کندسوزایران (B1)0/34 ورق کامپوزیت آلکواستون ضدحریقایران A25 ورق کامپوزیت آلومکسایران 0/36 آلومکسایران 0/57 پرمیوم باندایران 0/38 پرمیوم باندایران 0/59 پرمیوم باندضدآتشایران 10 آلوسوییس باندایران 0/311 آلوسوییس باندایران 0/512 آلوتاپایران 0/313 آیبوندچین 0/314 نانوباندایران 15 هیونداکره جنوبی 0/516 آلکوستچین کلاسA 0/517 آلوتایل
چین کلاسA
0/518 آلکلدژاپن 0/5ضدحریق19 آلوکوباندآلمان 0/5ضدحریق20 گات باندچین 21 آلوتکچین 22 آلوپارابایران 0/523 آلوپارابایران 0/3524 آلواستونایران 0/325 آلبوندترکیه 0/5

 

موضوعات مشابه