9 تجهزیاتی که در ساخت بالابر به کار میرود

1. ساختمان بالابر

اسكلت بندي بالابر بايد مقاوم بوده و از جنس فولاد باشد.

2. پیچ و مهره

پيچ و مهره ها بايد بخوبي حديده و قلاويز باشند و جهت واشرگذاري و پين جاي كافي داشته باشند.

3. استوانه نگهدارنده كابل

هنگام نصب استوانه کابل در بالابر به نکات زیر توجه کنید:
 • مقاومت آن زياد باشد.
 • قطر آن حداقل 20 برابر قطر طنابي باشد كه بر روي آن پيچيده مي شود.
 • پس از پيچيده شدن كامل كابل دست كم بايد 5/2 برابر قطر كلفت‌ترين كابل جاي خالي روي لبه‌هاي كناري استوار باشد.
 • لبه دو سر استوانه بايد بطور محكم به بدنه متصل باشد .
 • داراي سطح صاف باشد.
 • طبلك وينچ بايد داراي نقطه اتصال طناب باشد.
 • طناب مورد استفاده بايد داراي قدرتي معادل حداقل سه برابر حداكثر بار ايمن باشد.
 • در صورتي كه وينچ شياردار باشد شيارها بايد داراي اندازه يكسان باشند. پهناي شیارها از قطر طناب كمتر نباشد.
 • همه قسمت هاي چهارچوب وينچ بايد فلزي باشد.
 • چهارچوب وينچ بايد به خوبي روي فونداسيون سوار شود.
 • در صورت نياز براي محافظت راننده بالابر از پاره شدن طناب و يا اشياء پرتاب شده مي توان وينچ را مسقف نمود.
 • مسقف نمودن وينچ نبايد جلوي ديد راننده را بگيرد.
 • وينچ بايد مجهز به وسايل هشدار دهنده صوتي باشد.
 • هر كدام از اهرم ها كنترل وينچ بايد قفل مناسب داشته باشد.
 • حداكثر باري كه به دستگيره وينچ وارد مي شود نبايد بطور معمول از ده كيلوگرم و در موارد استثنايي از 16 كيلوگرم بيشتر باشد.
 • وينچ دستي بايد به ترمزهاي موثر مجهز باشند تا پايين آوردن بار در شرايط كنترل شده صورت پذيرد.

4. طناب فرمان

طناب فرمان در بالابر داراي جداكننده مخصوص است به گونه‌اي كه پس از عبور از داخل سوراخ هاي جداكننده مانع پيچ خوردن ورودي هم افتادن آنها شوند.
دسته اهرم طناب ها بايد به شكلي ساخته شود كه بخوبي از يكديگر تشخيص داده شوند به گونه‌اي كه شخص راننده بداند كدام اهرم براي چه كاري به كار مي رود.
در بالابرهاي هم شكل در يك صنعت، هم اهرم ها بايد هم شكل، هم اندازه و هم رنگ باشند .

5. قلاب و چنگك

وسايلي هستند كه براي گرفتن و نگهداري بار از آنها استفاده مي‌شود. قلاب و چنگک بطور عمده S شكل است. براي جلوگيري از در رفتن بار يك ابزار ديگر بنام شيطانك روي زبانه قلاب قرار مي گيرد.

6. سيم بوكسل

به شكل مفتول است و براي كشيدن بار به كار مي رود.

7. فيتينگ

ابزاری u شكل است و براي اتصال سيم بوكسل به ديگر وسايل يا اتصال دو سيم بوكسل بكار مي رود.

8. ترمز

ترمز وسیله ای است که در بالابر همواره باید قادر به عمل باشد. از ویژگی های ترمز بالابر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در صورت نياز براي پيشگيري از حادثه ترمزها بايد به قفل مجهز باشد.
بدون ايجاد شوك و يا تاخير عمل كند.
داراي تنظيم كننده‌اي باشد كه به راحتي در دسترس باشد.
نيروي مورد نياز براي عملكرد ترمزهاي دستي نبايد بيش از 16 كيلوگرم باشد.
نيروي مورد نياز براي عملكرد ترمزهاي پايي نبايد بيش از 32 كيلوگرم باشد.

9. نشانگر

همه بالابرها بايد به نشانگرهاي خودكار مجهز باشند تا:
به وضوح ميزان ایمنی کار را در زواياي مختلف باز و يا تيرك نشان دهد.
در صورتي كه وزن بار از حد ايمن تجاوز نمايد سيگنال هاي مختلف ديداري و يا شنيداري سیستم بالابر ، شخص راننده را آگاه سازند.
راننده بالابر بايد همواره به ميزان زاويه بازو كه توسط نشانگر ارائه مي شود توجه كند.
حداكثر زاويه مجاز بازو بايد به وضوح بر روي بالابر قيد شود.
جدول بار كاري ايمن در شرايط مختلف بايد در كابين راننده نصب شده باشد. اين جدول براساس طول بازو، شعاع عمليات و چگونگي عمليات بار يا بدون استفاده از جك تنظيم مي شود.
بار كاري ايمن متناسب با هر دنده بايد به وسيله نشانگر در اختيار راننده قرار گيرد.
در صورتی که به دنبال تهیه بالابری ایمن و مناسب هستید می توانید مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید و با مشاورین ما در شرکت انبوه سازان تماس حاصل نمایید.

منبع: www. ssu.ac.ir/cms/index.php =14149

 
آخرین ویرایش:

موضوعات مشابه