ویژگی انواع بالابر

بالابر وسيله‌اي است که از آن براي جابه جايي افراد، ابزار و وسایل از جایی به جاي ديگر استفاده می شود. غالباً حركت اين وسيله در راستاي عمودي است. قطعات مورد نظر از يك قلاب متصل به يك رشته زنجير يا كابل (كه به دور قرقره پيچيده مي شود) آويخته شده و حمل مي شوند. بالابر توسط يك قلاب به محور اصلی متصل بوده و يا بر روي يك ريل قرار دارد.

انواع بالابر

بالابر متحرك زميني: نوعي بالابر كه داراي پايه هاي چرخدار است .
بالابر سكودار (چرخ چاه): نوعي بالابر است كه داراي سكوي ويژه است و براي قراردادن بار، جابجا كردن و انبار كردن آن در ارتفاعات و جاهاي مختلف به كار مي رود.
بالابر ثابت: بالابر ثابتي است كه زنجير يا كابل بالابر روي استوانه‌اي پيچيده شده است و پايه آن بوسيله پيچ‌هاي فونداسيون يا پيچ هاي ديگر به زمين محكم شده است.
بالابر برقي: يك بالابر ثابت يا متحرك است كه داراي استوانه اي حامل كابل يا زنجير است و بوسيله موتور برقي به حركت درمي آيد و بار را بالا و پايين مي برد.
بالابر زنجيري: يك بالابر ثابت يا متحرك است كه با دست كار مي كند و داراي يك يا چند چرخ زنجيري است

ویژگی‌های اتاقك بالابر

 • جاي اتاقك و شكل بالابر بايد به گونه‌اي باشد که بهترين ديد را داشته باشید.
 • هرگاه ديد كافي نباشد لازم است يك نفر مسير جابجايي را نشان دهد.
 • بالابرهاي مورد استفاده در فضاي باز بايد داراي كابين باشند.

ویژگی‌های کابین بالابر

 • داراي پنجره كشويي باشد به گونه‌اي كه راننده به اطراف خود كاملاً تسلط داشته باشد.
 • از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته باشد.
 • به صندلي و زيرپايي مقاوم در مقابل ارتعاش مجهز باشند.
 • ديد مناسبي را فراهم نمايند.
 • شخص راننده را در مقابل شرايط جوي نامناسب حفظ نمايند.
 • به خوبي تهويه شوند.
 • در هواي سرد بخوبي گرم شود.
 • به آتش خاموش‌كنهاي دستي مناسب مجهز باشد.
 • هنگام نصب بالابر به موارد زیر توجه کنید:
 • راه دسترسي و يا خروج از مكان استقرار شخص راننده بايد ايمن باشد.
 • برپاسازي و نصب بايد تحت نظارت فرد ذيصلاح صورت گيرد.

در نصب بالابر ثابت بايد دقت داشت که :

 • امكان تغيير مكان و جابجايي توسط بار، ارتعاش و يا عوامل ديگر وجود نداشته باشد.
 • شخص در معرض خطر ناشي از بار طناب ها و يا لبلك ها قرار نگيرد.
 • شخص روي منطقه عمليات اشراف داشته باشد يا آن كه امكان برقراري ارتباط با مناطق عمليات باربرداري و يا بارگذاري به وسيله تلفن و يا .... وجود داشته باشد.
 • پايداري بالابر ثابت بايد بوسيله مهاربندي مناسب و يا با استفاده از وزنه هاي تعادل تامين شود.
 • بدون اخذ مجوز از مقامات ذي‌صلاح نمي توان هيچ‌گونه تغييري در ساختمان جرثقيل و بالابر انجام داد.
 • در صورت استفاده از وزنه تعادل بايد دياگرام وضعيت واندازه وزنه هاي تعادل و كابين راننده نصب شود.
 • موادي از قبيل آجر و سنگ نبايد بعنوان وزنه تعادل در جرثقيل مورد استفاده قرار گيرند.
 • رانندگان جرثقيل و يا بالابر بايد داراي گواهينامه ويژه باشند.
 • هنگام روشن بودن بالابر و در زمان معلق بودن بار، راننده مجاز به ترك آن نيست.

روش کنترل بالابر

 • بالابرها باید به گونه باشند كه راننده جاي كافي براي كار داشته باشد و جلوي ديد او را نگيرد در ضمن بايد به گونه‌اي نصب شوند كه همواره در فاصله‌اي مناسب از بار و طناب‌ها قرار گيرند و بار از بالاي آنها عبور نكند.
 • در صورت نياز براي جلوگيري از حركت و جابجايي اتفاقي به قفل مجهز شوند.
 • بهتر است جهت حركت كنترل هاي دستي با جهت حركت بار همسو باشد. حركت موافق عقربه هاي ساعت براي بلند كردن بار و جهت عكس براي پايين گذاشتن بار به کار می رود.
 • پهناي اهرم هاي دستي نبايد بيش از cm60 باشد.
 • 5- پهناي پدال ها نبايد از cm15 تجاوز نمايد.
 • 6- سطح پدال ها نبايد لغزنده باشد.
 • 7- در صورت نقص در نيروي محركه از حركت بار جلوگيري نمايد.

منبع: www.acgih.ir
 

موضوعات مشابه