هزینه کابینت

  1. A

    چیدمان کابینت آشپزخانه + نحوه محاسبه قیمت و متراژ

    چیدمان کابینت آشپزخانه اولین مرحله در چیدمان کابینت و وسایل آشپزخانه مشخص کردن محل قرارگیری هر یک از وسایل اساسی آشپزخانه (مثل گاز، یخچال، سینک و...)با رعایت قاعده مثلث کار می باشد. ابتدا فضاهای مورد نظر (دیوارها) را از هم تفکیک کرده و آنها را شماره گذاری می‌کنیم. در هر دیوار، با توجه به...