قیمت کابینت

  1. A

    چیدمان کابینت آشپزخانه + نحوه محاسبه قیمت و متراژ

    چیدمان کابینت آشپزخانه اولین مرحله در چیدمان کابینت و وسایل آشپزخانه مشخص کردن محل قرارگیری هر یک از وسایل اساسی آشپزخانه (مثل گاز، یخچال، سینک و...)با رعایت قاعده مثلث کار می باشد. ابتدا فضاهای مورد نظر (دیوارها) را از هم تفکیک کرده و آنها را شماره گذاری می‌کنیم. در هر دیوار، با توجه به...
  2. A

    طراحی و محاسبه قیمت انواع کابینت آشپزخانه

    نکات مهم در طراحی مدل های مختلف کابینت آشپزخانه کابینت، یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز از لوازم اصلی آشپزخانه هستند. اگر طرح آشپزخانه را به صورت مثلث در نظر بگیریم در رأس این مثلث کابینت و در دوسمت دیگر اجاق گاز و یخچال قرار دارد. فاصله بین اجاق گاز و کابینت نباید بیش از حد معمول باشد.اجاق گاز...