بالابر

  1. A

    ویژگی انواع بالابر

    بالابر وسيله‌اي است که از آن براي جابه جايي افراد، ابزار و وسایل از جایی به جاي ديگر استفاده می شود. غالباً حركت اين وسيله در راستاي عمودي است. قطعات مورد نظر از يك قلاب متصل به يك رشته زنجير يا كابل (كه به دور قرقره پيچيده مي شود) آويخته شده و حمل مي شوند. بالابر توسط يك قلاب به محور اصلی متصل...