کابینت

 1. A

  طراحی کابینت آشپزخانه

  طراحی کابینت آشپزخانه کابینت بخشی جدایی ناپذیر از هر آشپزخانه است. طراحی کابینت آشپزخانه شامل همه چیز از جمله طرح کابینت و مواد به کار رفته در آن است. قبل از اینکه کابینت آشپزخانه خود را طراحی یا بازسازی کنید طرح مورد نظر خود را بیابید. مدل هایی که ما به شما معرفی می کنیم از جنس درب اروپایی با...
 2. A

  چیدمان کابینت آشپزخانه + نحوه محاسبه قیمت و متراژ

  چیدمان کابینت آشپزخانه اولین مرحله در چیدمان کابینت و وسایل آشپزخانه مشخص کردن محل قرارگیری هر یک از وسایل اساسی آشپزخانه (مثل گاز، یخچال، سینک و...)با رعایت قاعده مثلث کار می باشد. ابتدا فضاهای مورد نظر (دیوارها) را از هم تفکیک کرده و آنها را شماره گذاری می‌کنیم. در هر دیوار، با توجه به...
 3. A

  مراحل چیدمان کابینت آشپزخانه + محاسبه قیمت

  چیدمان کابینت آشپزخانه اولین مرحله در چیدمان کابینت و وسایل آشپزخانه مشخص کردن محل قرارگیری هر یک از وسایل اساسی آشپزخانه (مثل گاز، یخچال، سینک و...)با رعایت قاعده مثلث کار می باشد. ابتدا فضاهای مورد نظر (دیوارها) را از هم تفکیک کرده و آنها را شماره گذاری می‌کنیم. در هر دیوار، با توجه به...